SLOVPOL SK s.r.o.

VÝROBA

V spoločnosti sa zaoberáme výrobou vstavaných asynchrónnych jednofázových a trojfázových elektromotorov.

 

Spoločnosť SLOVPOL SK s.r.o. sa podieľa svojimi subdodávkami na výrobe elektromotorov do výťahov, stavebných strojov a pod.

Svojím dielom prispievame aj pri výrobe miešačiek, ktorých kvalita a úžitkové vlastnosti sú overené dlhoročným používaním u zákazníkov.

V rámci činnosti ktorú vykonávame máme voľné kapacity pre obrábanie kovov na sústruhoch a tvarovanie materiálov na Hydraulickom lise PYE 63, kde sme schopný vykonávať bežné operácie objemového a plošného tvárnenia za studena, vyhotovovanie dier do materiálov a iné operácie.  

Výroba vstavaných elektromotorov pre potreby zákazníkov má dlhoročnú tradíciu. Výroba práčkových motorov cez pretrvávajúcu výrobu vstavaných motorov do ponorných čerpadiel a tiež motorčekov do obehových čerpadiel.

Servis elektromotorov všetkých výrobcov prebieha technológiu s výrobou nových motorov.

TOPlist