SERVIS

POKAZIL SA VÁM ELEKTROMOTOR ALEBO ČERPADLO?

Vykonávame servis u nasledujúcich komodít:

- prevíjanie asynchrónnych jednofázových a trojfázových elektromotorov do 100 kW, transformátorov

- opravy čerpadiel: darlingové, ponorné, kalové, obehové, vretenové, článkové, priemyselné (UVN,UBX,UBG, CVBU,CVRU,CVHU, EVGU,EVBU) a iné podľa dohody.

- opravy zváračiek

- opravy záhradnej techniky a domácich spotrebičov

Na elektromotoroch a čerpadlách po opravách vykonávame skúšky, čoho výsledkom sú vyhotovované skúšobné protokolyrevízne správy.

V oblasti čerpacej techniky máme skúsenosti s realizáciou vodární v domácnostiach, poľnohospodárstve a priemysle. V oblasti kanalizačných čerpadiel prevádzame dodávky nových a servis jestvujúcich ponorných čerpadiel ako pre jednotlivcov tak pre prečerpávacie stanice v obciach a podnikoch.